Här följer information utbildningsdagen.

Mycket av materialet kommer från Californa Superbike School, men även Simon Crafar och andra förare som delat med sig av sina erfarenheter i bok/videoform.

Vi har banan för oss själva, inga andra som kör på förmiddagen förutom kursdeltagare, mycket exclusive bantid där vi utövar de övningar vi ska göra i lugn och ro, utan stress från andra störmoment.

Vi går igenom körteknik, vad att tänka på när man kör och även hur man kan träna utanför banan för att bli en bättre förare.

Innan träningen börjar är det bra att läsa igenom det här materialet

Under förmiddagen är det i huvudsak 4a delar som ska tränas på

Pass 1 

 •  Kroppsposition – hur beter vi oss på motorcykeln, hur och vart tittar vi. 
 • Broms och kurvteknik med fokus på – o Sluta gasa 
 • Börja bromsa 
 • Börja svänga 
 • Sluta bromsa 
 • Apex 
 • Börja gasa 
 • Full gas 

Pass 2

 • Använda motorbroms och in i sväng 
 • Ingen broms före F2 (snabbvänstern efter krönet) 

Pass 3 

 • Aktiv motstyrning (och fötter) 
 • Kroppsförflyttning (vidare på kroppsposition) 
 • Kropposition, hur vi “kryper ihop” bakom kåporna (onödig motvind ska vi undvika)

Pass 4

 • Ut ur sväng – när börjar vi gasa, när är det full gas?
 • Kurvteknik, gå in “snålt” eller “brett”, använda vad vart?
 • Sy ihop det vi gått igenom

Länktips

Life at Lean

Motovudu video