Vi värdesätter din integritet och vill säkerställa att du är medveten om dina möjligheter att kontrollera dina data hos Stensby Racing/CNAME. Vi har uppdaterat vår integritets policy för att följa GDPR. Vi ser gärna att du själv läser in dig på GDPR så du själv vet dina rättigheter men här är några delar som från den.

  • Hur vi använder den information som finns här om dig och hur vi samla in den och de steg vi tar för att hålla din information säker hos oss.
  • Vi har lagt till val för att du som användare kan ändra dina inställningar och även välja att ta bort dig själv som användare.
  • Cookie Policy är ändrad för att berätta mer om vad vi använder cookies till.

Vi använder inte din information till något annat än när du själv anmäler dig till en kurs eller annat event. Under tiden upp eventet kommer din e-post användas för att skicka ut information. Efter eventet används den inte alls utan du finns kvar om du själv vill som användare för att enklare kunna anmäla dig till nästa event.

Vill du få ut all data om dig eller radera den information vi har om dig, skriv in din e-postadress här