LaL – Inför och genom kurvor

En av mina största förändringar jag gjort för att köra fortare är ingången och hur man kör genom kurvan, här går LaL igenom hur man kan göra för att komma vidare i sin utveckling där. En stor del i det hela är, vart tittar du?

Har du en bra bromspunkt och svängin punkt för varje sväng eller kör du på känn varje gång? “här känns bra den här gången”, är du konsekvent i vart du bromsar och svänger in? Se den här filmen, fundera lite på hur du själv gör och kanske hittar du något du kan testa och / eller förändra i din körning

LaL – Ta ingången och kurvan säkrare och snabbare